ახალ უმაღლეს სასწავლებელში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული სადიაგნოსტიკო ტესტირება ზოგად უნარებში. (იმედის სიუჟეტი)

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ორგანიზებით, გუდაურში, ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
(იმედის სიუჟეტი)

გარე შეფასების მიზნით, 2018 წლის გაზაფხულზე ახალი უმაღლესი სასწავლებლის დაკვეთით გამოყენებითი კვლევების კომპანიის ARC მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგები