ვინ ვართ ჩვენ?

მისია

Giorgi Club არის საგანმანათლებლო ორგანიზაცია რომლის მისიაა ჰიპერთანამედროვე ტექნოლოგიების უნარების გაუმჯობესება საქართველოს ბიზნეს, სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის თანამედროვე ტრენინგების და კვალიფიციურ ადამიანებს შორის გამოცდილების გაზიარების გზით.

გამოცდილება

ჩვენი ყველა ტრენერი და პარტნიორი არის დარგში აღიარებული უმაღლესი კლასის პროფესიონალი 7+ წლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით.

ღირებულებები

ჩვენი ტრენინგები არის პრაქტიკული, თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული. შეხვედრების დროის მინიმუმ 3/4 ეთმობა რეალური სიტუაციების, პროექტებისა და ამოცანების განხილვას და მომზადებას ჰიპერთანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებით.

  • ჰიპერთანამედროვე ტექნოლოგიები
  • ჰიპერთანამედროვე ტექნოლოგიები
  • ჰიპერთანამედროვე ტექნოლოგიები