საჯარო ლექცია

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა საერთაშორისო ორგანიზაცია განათლებისა და საერთაშორისო განვითარების აკადემიის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტები. 
ნიუ უნის საკონფერენციო დარბაზში მიმდინარე პრეზენტაცია – გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ გაეროს ოფიციალური წარმომადგენლობის მხარდაჭერით ჩატარდა

 

სამუშაო შეხვედრა

დღეს, ახალ უმაღლეს სასწავლებელში საერთაშორისო ურთიერთობების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის რეაკრედიტაციის პროცესთან დაკავშირებით, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა. 
შეხვედრას ესწრებოდნენ აღნიშნული პროგრამის აფილირებული, აკადემიური/მოწვეული პერსონალი და სასწავლებლის ადმინისტრაცია. შეხვედრას უძღვებოდა სასწავლებლის რექტორი.