დაწესებულების წლიური ანგარიშები

  • ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  – 2017 წლის ანგარიში

  • ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  – 2016 წლის ანგარიში

  • ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  – 2015 წლის ანგარიში